top of page

Materials/Ábhair

A magnificent model of the Titanic from Tommy and James with help from Patrick./Samhail bhreá an Titanic ó Tommy agus James le cabhair ó Patrick. They used boxes, paper, lollipop sticks, hot glue and string./Bhain siad úsáid as boscaí, páipéar, cipíní líreacáin, gliú te agus téad.


Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page