Labhair an Teanga Ghaeilge

Ó labhair an teanga Ghaeilge liom,

A chuid mo chroí is a stór,

An teanga a labhair mo mháthair liom,

In Éirinn ghlas fadó.

'Sí teanga bhinn ár sinsear í,

Án chaint is milse glór:

Ó labhair an teanga Ghaeilge liom,

Is bain dem' chroí an brón.

 

Ó labhair an teanga Ghaeilge liom,

'Sí teanga cheart na nGael:

An teanga bhinn is ársa 'tá

Le fáil ar fud an tsaoil.

A stór mo chroí is beannacht ort,

A chailín óig gan cháim,

Cá bhfuil sa saol aon teanga mar

Ár dteanga féin le fail?

 

Ní fios cé a chum.   

 

Uimhir Ghutháin:

094 9025432

Seoladh: 

Crimlin N.S., Ross, Castlebar, Co. Mayo.

Déan Teagmháil Linn:

crimlinschool@gmail.com

R.N. 15965G

R.C.N. 20129965