Cá Cá Cá

An gcloiseann tú an gleo ar maidin?

An gcloiseann tú an cá cá cá?

Sin préachán atá fíorshásta

Sin préachan atá i ngrá.

Beidh nead acu ar bharr na craoibhe

An préachán's a mhíle grá

Is beidh siad ann ag ceol le chéile

Cloisfidh tú an cá cá cá..

Curfá:

Cá cá cá

Cá cá cá

Sin préachán atá i ngrá.

Is gear go mbeidh an ubh ag pléascadh

Is siúd amach an babaí breá

Is beidh a mham 's a dhaid chomh sásta

Go gcloisfidh tú an cá cá cá.

Curfá

Is deirtear nach bhfuil ceol ag préachán

Ach níl se ceart ná cóir é sin a rá

Mar níl aon cheol atá chomh binn don phréachán

Le préachán eile ag casadh cá cá cá.

Curfá x 3

 

Uimhir Ghutháin:

094 9025432

Seoladh: 

Crimlin N.S., Ross, Castlebar, Co. Mayo.

Déan Teagmháil Linn:

crimlinschool@gmail.com

R.N. 15965G

R.C.N. 20129965