Anseo i Lár an Ghleanna

Bhí an tAifreann léite is each rud déanta,

Bhí pobal Dé ag scaipeadh

Nuair chualamar gleo ag teacht 'nar dtreo

Anseo i lár an ghleanna.

"Cén gleo é siúd ag teacht 'nár dtreo?"

"Sin torann cos na gcapall."

"Seo chugainn saighdiúirí arm an rí

Anseo i lár an ghleanna"

Do chas an seanfhear Brian Ó Laoi

Is shiúil i dtreo an tsagairt,

Is chuir sé cogar ina chluais

Anseo i lár an ghleanna.

"Ó a Athair Seán, Ó a Athair Seán,

Seo chugainn na cótaí dearga;

Ní féidir leatsa teitheadh anois

Anseo i lár an ghleanna. 

"Tá tusa óg, a Athair Seán,

Táim féin i ndeireadh beatha;

Déan malairt éadaigh liom anois

Anseo i lár an ghleanna."

Do deineadh malairt gan rómhoill

I gcoinne thoil an tsagairt,

Is shil sé deora móra bróin

Anseo i lár an ghleanna. 

Do ghabh na Sasanaigh Brian Ó Laoi,

Is d'imigh saor an sagart;

Do chroch siad Brian ar chrann caol ard

Anseo i lár an ghleanna. 

Ach mairfidh cáil an tseanfhir áigh

Faid fhásfaidh féar ar thalamh;

Beidh a scéal á ríomh ag fearaibh Fáil,

Is anseo i lár an ghleanna. 

Seán Mac Fheorais (1915-1984)

Uimhir Ghutháin:

094 9025432

Seoladh: 

Crimlin N.S., Ross, Castlebar, Co. Mayo.

Déan Teagmháil Linn:

crimlinschool@gmail.com

R.N. 15965G

R.C.N. 20129965