FÁILTE ISTEACH

    WELCOME TO OUR SCHOOL

OUR NEWS / NUACHT

St. Michael's N.S. Crimlin is situated on the outskirts of Castlebar, County Mayo. A left turn at Ross village, just over 4 miles out the Pontoon Road from Castlebar, takes you past our next-door neighbours Molloy Commercials to our modern, well-equipped school.

A Catholic school under the patronage of the Archbishop of Tuam, it is caring, inclusive and committed to developing the whole person, showing respect for all and aiming for the highest academic standards.

 

Suite ar imeall Chaisleán a’ Bharraigh, Contae Mhaigh Eo, is comharsa bhéal dorais le Molloy Commercials í Scoil San Micheál Cromghlinn. Cas faoi chlé ag An Ros Thiar, timpeall 4 mhíle ó Chaisleán a’ Bharraigh i dtreo Phont Abhann chun scoil nua-aimseartha atá trealmhaithe go maith a aimsiú. 

Scoil Chaitliceach faoi phátrúnacht Ardeaspag Thuama is í ár scoil a chuireann fáilte roimh chách agus thaispeánann meas ar ghach uile dhuine. Tá sé mar aidhm againn an duine iomlán a fhorbairt agus na caighdeáin acadúla is airde a bhaint amach.

Using a balance, sand, stones, pencil and paper to explore weight. / Meá, gaineamh, púróga, peann luaidhe agus páipéar againn agus muid ag plé le meáchan. 

Our Achievements / Ár Saoithiúlacht

Achill Island Lifeboat

Alan made a model of Achill Island's lifeboat, the Royal National Lifeboat InstitutionTrent Class Lifeboat.

                                                   

The coxswain is in charge of the lifeboat and steers it. He or she is also in charge of the rescue operation. 

The coxswain has received a call about people who are in trouble out at sea and is rushing out to help them. 

The coxswain and the lifeboat volunteers have rescued people who were in the water. 

They are on board the lifeboat now, and the crew will help them, using the life-saving equipment that they have on board. 

The coxswain will make sure there are no others in the water, then steer the lifeboat home. 

Uimhir Ghutháin:

094 9025432

Seoladh: 

Crimlin N.S., Ross, Castlebar, Co. Mayo.

Déan Teagmháil Linn:

crimlinschool@gmail.com

R.N. 15965G

R.C.N. 20129965

Our Entrance

Our front door is colourful and inviting!